Hoe bereidt je een nood- en evacuatieplan voor jouw bedrijf voor?

Het geven van prioriteit aan de veiligheid van werknemers is iets dat altijd op de agenda van bedrijven moet staan, niet alleen omdat dit door toezichthoudende instanties wordt geëist, maar ook om de fysieke integriteit van werknemers in geval van incidenten te waarborgen. Daarom is het zo belangrijk om een noodplan op te stellen en dit bekend te maken bij de medewerkers.

Dit document moet voor iedereen toegankelijk zijn en er moet voortdurend worden bijgeschoold, zodat werknemers weten hoe ze moeten handelen in noodgevallen, zoals branden, bevingen, aardverschuivingen, enz.

De BHV-cursus dient als basis voor het opstellen van een plan tegen brand. Het bedrijf moet echter ook de door de staat en de gemeentelijke inspectiediensten vereiste wetten en voorschriften raadplegen.

Om je te helpen begrijpen hoe je dit plan kunt ontwikkelen, hebben we een aantal onderwerpen opgesomd waarmee op dit moment rekening moet worden gehouden. Kijk eens aan!

Het ontwikkelen van een nood- en evacuatieplan is uiterst belangrijk, zodat iedereen weet hoe te handelen in risicovolle situaties, zodat de schade zo min mogelijk en alleen materieel is, zonder dat er iemand gewond raakt.

Opstelling Verantwoordelijkheid
De ontwikkeling van het noodplan is de verantwoordelijkheid van het gezondheids-, veiligheids- en milieuteam van het bedrijf. Het is een team van mensen die zowel deel kunnen uitmaken van de human resources sector als van de arbeidsveiligheid.

Hoewel dit team verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het project, kan en moet het de mening van managers, medewerkers, bezoekers, onder andere mensen die rond het bedrijf circuleren, horen door middel van enquêtes die faciliteiten voor bijvoorbeeld een vluchtweg kunnen identificeren.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Naast persoonlijke beschermingsmiddelen, die al normaal in het bedrijf gebruikt moeten worden, zoals helmen en oordoppen, is het ook noodzakelijk dat er voor noodgevallen een aantal speciale items beschikbaar zijn.

In het geval van bedrijven die te maken hebben met chemicaliën, zoals bijvoorbeeld verf en oplosmiddelen, is het belangrijk dat er bij lekkages of explosies handschoenen en beademingsapparatuur beschikbaar zijn.

Daarnaast moeten EHBO-kits, spalken, baarmoederhals kraag, naast andere materialen die in geval van nood kunnen worden gebruikt, op strategische plaatsen worden aangebracht.

Evacuatiebeleid en -procedures
In het noodplan moeten het evacuatiebeleid en de evacuatieprocedures worden vastgelegd. Voor branden kunt je bijvoorbeeld een protocol definiëren waarin alarmen worden afgegaan, zodat medewerkers weten dat ze via strategische locaties, die gesignaleerd moeten worden, naar buiten moeten gaan.

Onder andere evacuatie procedures, vluchtwegen, veilige vluchtplaatsen moeten aanwezig zijn in het noodplan van het bedrijf en alles moet op grote schaal bekend worden gemaakt aan de medewerkers bij preventieve acties.

Een ander belangrijk punt is dat er telefoonnummers van mensen van binnen en buiten het bedrijf beschikbaar moeten worden gesteld, zodat er contact met hen kan worden opgenomen en zij zo nodig om hulp kunnen vragen.

Medewerkers die technische kennis hebben van eerste hulp en medische basisprocedures, zoals verpleging, moeten toegang hebben tot artikelen, zodat ze deze dienst aan collega’s kunnen verlenen.